met het label: kerkenraad

Predikant/Consulent

ds. A.A. Egas

Kerkenraad

Functieverdeling, wijken enz.

Scriba

S.H. de Vries

Webmasters

S. Eisma en J. Kooistra

Christelijke Gereformeerde Kerk, Haadwei 127, 9104 BE Damwâld Tel. 0511-422295