Kerkenraad

Functieverdeling, wijken enz.

Kerkenraad

Functieverdeling:
  • 1e Preses: ds.. A.A. Egas
  • 2e Preses: G. Vellema
  • 1e Scriba: S.H. de Vries
  • 2e Scriba: J. van der Leeuw Jeugdouderling: J. van der Leeuw
Wijkindeling ouderlingen:
Wijk 1: Vacature
Wijk 2: J. Smitshoek
Wijk 3: G. Vellema
Wijk 4: J. van der Veen sr
Wijk 5: R.R. Jansma
Wijk 6: J. van der Leeuw (jeugdouderling)
Wijkbeschrijvingen:
Wijk 1
Wijk 1
Burgum, Drachten, De
Wilgen, Ureterp, Hur
degaryp, De Falom, Warten, Siegerwoude, Feanwâlden,
De Westereen, Zwagerbosch Damwâld: Dr. J. Botkepaad,
Mr. P. T. van der Herbergloa-
ne, De Halewei, Griene Krús strjitte, G. Postmastrjitte,
Ds. Germswei, Bakkerswei,
J.R. Kloostermanstrjte, Nij Tjaerda D. F. de Jongstrjitte
Wijk 2
Gytsjerk, Aldtsjerk, Wyns, Rinsumageast
Damwâld: Hearewei, Boarkensloane, Foarwei, Bûterblom, Pinksterblom, C. Veenlandstrjitte, Koweblomke,  Koekoeksblom, Mûnewei, Nije Hale, Badhúswei
Wijk 3
Driezum, Wâlterswâld, Drogeham, Augustinusga, Leeuwarden, Engwierum, Metslawier, Wierum, Blija
Damwâld: Doniawei
Wijk 4
Dokkum
Damwâld: Haadwei, Willemstrjitte, Singel, Heerke Ateswei, Lytse Loane, Romkeloane, Efterwei, Nijewei
Wijk 5
Damwâld: Blauhússtrjitte, T. E. Teunissenwei, Wyger Martensstrjitte, Joh. Douweswei, Eintemastrjitte, Ringhersmastrjitte, De Coninckstrjitte, Uilke Reitseswei, Hoek-sterloane, Camstrastrjitte, Ald Mear, Mr. P. A. Bergsmastrjitte, Van Aernsmastrjitte, Thiedemawei, Dr.Olijslagerstrjitte
Wijk 6
Jeugdpastoraat


De diakenen houden zich bezig met hulp op maatschappelijk terrein; zij zijn gaarne bereid u te helpen, als dat nodig mocht zijn.Vermoedt u, dat iemand hulp nodig heeft, brengt u dit dan ter kennis van de diakenen!
Christelijke Gereformeerde Kerk, Haadwei 127, 9104 BE Damwâld Tel. 0511-422295