Gegevens kerk

Adres, telefoon, bankrekeningen etc.

Adres kerk:
Haadwei 127
9104 BE Damwâld
Tel. 0511-422295
Bankrekening kerk: NL85 RABO 0343 3047 08
Girorekening kerk: NL80 INGB 0000 8520 83
t.n.v. Penningmeester Chr. Geref. Kerk Damwâld


De Christelijke Gereformeerde kerk te Damwoude is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.ANBI logo CGK
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijk .......
Download hier de ANBI gegevens van onze kerk.

Christelijke Gereformeerde Kerk, Haadwei 127, 9104 BE Damwâld Tel. 0511-422295