Verenigingen

De Chr. geref. Kerk van Damwoude heeft een rijk verenigingsleven en meerdere commissies:
3 groepen van de Zondagsschool, Knapenvereniging, Meisjesvereniging, Middengroep, Oudere Jeugdvereniging, Jongemannen vereniging, Oudere mannenvereniging, Vrouwenvereniging A en B, Centrale Raad, Jeugdraad en 2 Zangverenigingen.
Een zendingscommissie, Evangelisatiecommissie, Commissie van Beheer, Orgelcommissie, Oudpapiercommissie, Zusterkring en Verjaardagsfonds.
Rechts -hier naast- kunt u een keuze maken voor meer informatie en andere zaken.
 
Wijzigingen of toevoegingen svp doorgeven met dit formulier

Centrale Raad

Voorzitter: Johannes ten Hoven

Jeugdvereniging Levend Water -16

Leiding: Iedo Renes en Johannes ten Hoven

Jonge Vrouwenvereniging B

1e presidente: G. de Jong-Prins

Jongemannenvereniging Gideon

Voorzitter: O.W. de Jong

Oudere Jeugdvereniging Samen op Weg 16+

Leiding: André Alma en Roelof Jansma

Christelijke Gereformeerde Kerk, Haadwei 127, 9104 BE Damwâld Tel. 0511-422295